Info om jordskiftesak 1640-1965-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1965-0003 Nerhoel-Løkkeseter27/07/197001/10/197101/06/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163216 19711640-1965-0003-KART-163216-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 150 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 152 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 152 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 4 Fnr: