Info om jordskiftesak 1640-1967-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1967-0013 Parsell nr 4 NNV v/Fagerh.15/04/196917/11/197101/06/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161878 1970KA10071010220108Parsell nr.4 NNV, grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 73 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 85 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 89 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 92 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 103 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 254 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 262 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 275 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 279 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 285 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 24 Fnr: