Info om jordskiftesak 1640-1967-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1967-0019 Nerlien m.fl.06/05/197114/11/197201/02/19730.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162679 19721640-1967-0019-KART-162679-001NERLIEN

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 301 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 350 Bnr: 1 Fnr: