Info om jordskiftesak 1640-1968-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1968-0005 Myren-Snurrueggen13/11/196913/11/196927/01/19700.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163219 19691640-1968-0005-KART-163219-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 1 Fnr: