Info om jordskiftesak 1640-1968-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1968-0012 Parsell Skaret a og b30/07/197318/03/198121/02/19830.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163290 19811640-1968-0012-KART-163290-001Parsell Skaret A.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L77/197614/05/197614/11/1978Rettsforlik 

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 213 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 215 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 218 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 250 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: