Info om jordskiftesak 1640-1968-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1968-0013 Parsell nr 4 Gjevilvatnet Ø.24/05/197521/11/1975
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161915 1963KA10071010250062Parsell nr.4,Dj. østre, grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 202 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 218 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 225 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 227 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 247 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 257 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: