Info om jordskiftesak 1640-1970-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1970-0009 Parsell 42 i Nedre Brennan05/05/197114/12/197101/06/19724.90Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162252 19711640-1970-0009-KART-162252-001NEDRE BRENNAN PARSELL NR.42

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 16 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 31 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 33 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 33 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 112 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 2 Fnr: