Info om jordskiftesak 1640-1971-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1971-0010 Bjerke-Bjørndal-Aune17/11/197117/11/197101/06/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163214 19711640-1971-0010-KART-163214-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 1 Fnr: