Info om jordskiftesak 1640-1973-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1973-0004 Sjurskjønmoen-Vognill30/08/197330/08/197307/03/19740.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163184 19731640-1973-0004-KART-163184-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr: