Info om jordskiftesak 1640-1974-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1974-0016 Tinnia/Tinnikroken, pars.23+2915/06/197601/12/197725/04/19780.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161994  KA10071010260057Parsell nr. 23 og 29
161994  KA10071010260058Parsell nr. 23 og 29

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 249 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 251 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 255 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 256 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 257 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 258 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 259 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 260 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 261 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 336 Bnr: 1 Fnr: