Info om jordskiftesak 1640-1976-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1976-0002 SONE 6 I LØNSET GR.EIERL.23/04/198115/12/199206/07/19930.046000Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162577 19921640-1976-0002-KART-162577-001Sone 6 L_nset grunneierlag

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 140 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 141 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 143 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 144 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 144 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 145 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 145 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 145 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 146 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 147 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 148 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 148 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 148 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 149 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 149 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 150 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 150 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 150 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 150 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 151 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 151 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 151 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 151 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 152 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 152 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 153 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 162 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 163 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 164 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 165 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 166 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 166 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 166 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 166 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 167 Bnr: 1 Fnr: