Info om jordskiftesak 1640-1976-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1976-0006 Resset setersameie30/11/197630/11/1976
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161889 1963KA10071010250039Resset seterområde

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 228 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 257 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: