Info om jordskiftesak 1640-1977-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1977-0011 Kåsenget17/03/197802/08/1984
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 4 Fnr: