Info om jordskiftesak 1640-1977-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1977-0016 Eldåtangen24/11/197724/11/1977
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162001  KA10071010260069Eldåtangen

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 201 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 209 Bnr: 2 Fnr: