Info om jordskiftesak 1640-1977-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1977-0019 Hammersæteren13/08/197918/12/1984
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163302 19841640-1977-0019-KART-163302-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 191 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 212 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 265 Bnr: 4 Fnr: