Info om jordskiftesak 1640-1978-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1978-0005 Hokseng m.fl.13/06/198912/12/199016/02/199313.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162555 19901640-1978-0005-KART-162555-001SETEROMR. I GJEVILVASSDALEN
162555 19901640-1978-0005-KART-162555-002SETEROMR. I GJEVILVASSDALEN
162555 19901640-1978-0005-KART-162555-003SETEROMR. I GJEVILVASSDALEN
162555 19901640-1978-0005-KART-162555-004SETEROMR. I GJEVILVASSDALEN
162555 19901640-1978-0005-KART-162555-005SETEROMR. I GJEVILVASSDALEN

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 223 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 238 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 247 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 255 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 258 Bnr: 2 Fnr: