Info om jordskiftesak 1640-1979-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1979-0009 Sollien m.fl.
10/08/1979
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 17 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 17 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 30 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 272 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 276 Bnr: 2 Fnr: