Info om jordskiftesak 1640-1979-0015

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1979-0015 Sandvoll-Detli18/06/198106/03/1985
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162003 1985KA10071010260071Detli og Gravaunet
162003 1985KA10071010260072Detli og Gravaunet

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 150 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 150 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 164 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 167 Bnr: 1 Fnr: