Info om jordskiftesak 1640-1979-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1979-0026 Rise12/06/198312/12/199016/02/199312.90Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162629 19901640-1979-0026-KART-162629-001RISE
162629 19901640-1979-0026-KART-162629-002RISE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr: