Info om jordskiftesak 1640-1980-0032

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1980-0032 Gorset01/12/198001/12/198003/11/19810.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163205 19801640-1980-0032-KART-163205-001også kalt: Tågvolden

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 13 Fnr: