Info om jordskiftesak 1640-1981-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1981-0008 ENGAN-VIGGEN OMMUNDSGÅRD26/11/198126/11/198121/02/19830.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162962 19811640-1981-0008-KART-162962-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1657 Gnr: 130 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr: