Info om jordskiftesak 1640-1982-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1982-0006 SETERSKOGEN I VINSTRADAL08/05/199017/12/200210/02/20051.810600Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163666Seterskogen i Vinsradalen (Moa20021640-1982-0006-KART-163666-0012 kartblad
163666  1640-1982-0006-KART-163666-002 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr: