Info om jordskiftesak 1640-1982-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1982-0010 Vårstigsetrene25/06/198418/12/198416/04/19850.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161914 1977KA10071010250061Vårstigsetrene

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 59 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 343 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 343 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 344 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: