Info om jordskiftesak 1640-1983-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1983-0006 Toftaker29/06/198309/11/1983
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163208 19831640-1983-0006-KART-163208-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2600-1984-000114/03/198418/07/1985 Ankesaken hevet.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 203 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 1 Fnr: