Info om jordskiftesak 1640-1983-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1983-0014 Parsell 11 v/Gjevilvatnet V.18/04/198519/11/1986
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163298 19861640-1983-0014-KART-163298-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 178 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 178 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 194 Bnr: 1 Fnr: