Info om jordskiftesak 1640-1983-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1983-0022 BAKLIEN M. FL.09/05/199014/05/1990
0.08000Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 320 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 320 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 321 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 321 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 324 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 324 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 325 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 326 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 333 Bnr: 1 Fnr: