Info om jordskiftesak 1710-1960-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Innherred jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1710-1960-0002 GJEILEN10/08/196521/12/1966
15.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
171037LANDSEM-GJEILEN-TVERÅS m.fl.19661710-1960-0002-KART-171037-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1724 Gnr: 14 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 15 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 16 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 17 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1724 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr: