Info om jordskiftesak 1720-1918-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1918-0001 SETNØEN05/05/192407/08/1924
0.0840Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1750 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 20 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 20 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 20 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 20 Bnr: 7 Fnr: