Info om jordskiftesak 1720-1934-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1934-0004 LØVØEN07/05/193508/09/1952
0.03060Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
170661LØVØEN1948KA10071111090098 
170661LØVØEN1948KA10071111090099 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 32 Fnr: