Info om jordskiftesak 1720-1960-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1960-0012 DEKKERHUS10/09/196310/09/1963
1.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1750 Gnr: 13 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 13 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 14 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 15 Bnr: 1 Fnr: