Info om jordskiftesak 1720-1961-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1961-0017 SKAGE09/05/196727/11/1970
0.06856Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
170736SKAGE1969KA10071111100082 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1971-000221/01/197110/07/1971  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 58 Bnr: 40 Fnr: