Info om jordskiftesak 1720-1968-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1968-0008 STORSULEN12/05/197011/05/1971
0.01757Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
170481STORSUL1912170481-001-01 Sammensydd av DA, flere bilder av originalkartet

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1750 Gnr: 74 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 74 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 74 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 74 Bnr: 6 Fnr: