Info om jordskiftesak 1720-1982-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1982-0012 LAUVØYA13/10/198313/10/1983
0.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 2 Bnr: 72 Fnr: