Info om jordskiftesak 1720-1983-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1983-0001 STORSUL/HELLESØ27/08/198527/08/1985
1.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1750 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 74 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1750 Gnr: 76 Bnr: 4 Fnr: