Info om jordskiftesak 1720-1984-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Namdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1720-1984-0005 FIKKAN10/09/198503/03/1994
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 24 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 25 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1751 Gnr: 25 Bnr: 6 Fnr: