Info om jordskiftesak 1820-1862-0103

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Helgeland jordskifterettSjøsiden senter, Skjervosen 2Postboks 1108651MOSJØEN75431370helgeland.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1820-1862-0103 Mo, gnr. 103


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
180049Mo, gnr. 1031862180049-001-01MO Sammensydd av DA, flere bilder av originalkartet. Muligens 2 kart.
180049 19621820-1862-0103-kart-180049-002-kopOriginalkart finnes ikke. Dette er er kart som er "oppfrisket" av DN.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1824 Gnr: 103 Bnr: Fnr: