Info om jordskiftesak 1820-1965-015K

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Helgeland jordskifterettSjøsiden senter, Skjervosen 2Postboks 1108651MOSJØEN75431370helgeland.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1820-1965-015K Øyen, gnr. 15


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
182935Øyen, gnr. 151965KA10071102150081ØYEN INN- OG UTMARK

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1824 Gnr: 15 Bnr: Fnr: