Info om jordskiftesak 1830-1996-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ofoten og Sør Troms jordskifterettHåkonsgt. 4Postboks 2969405HARSTAD77588770jharpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1830-1996-0011 Sommerset23/09/200323/09/2003
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1850 Gnr: 69 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 69 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 69 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 69 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 69 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 69 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 70 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 70 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 70 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 70 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 70 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 70 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 71 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 72 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 72 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 73 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 74 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 75 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 75 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 75 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 75 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 76 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 76 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 76 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 77 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 80 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1850 Gnr: 81 Bnr: 2 Fnr: