Info om jordskiftesak 1900-2004-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord-Troms jordskifterett Postboks 66029296TROMSØ77588700jtrmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1900-2004-0005 Hopen, gnr. 227/09/200520/02/200913/01/20101.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
191801Hopen20081900-2004-0005-KART-191801-0013 kartblad
191801Hopen20081900-2004-0005-KART-191801-0023 kartblad
191801Hopen20081900-2004-0005-KART-191801-0033 kartblad

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L07-188089ASI-HALO01/10/200730/05/2008Realitetsbehandlet - jordskifterettens avgjørelse stadfestesL.r. dom påanket til Høyesterett som avviste anken
L06-002679ASI-HALO02/12/200525/09/2006Realitetsbehandlet - jordskifterettens avgjørelse stadfestesL.r. dom påanket til Høyesterett som avviste anken.
O2900-2009-000408/04/200920/08/2009 Jordskifteoverrett avvist saken. S

Berørte Eiendommer
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 32 Fnr: 2
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 99 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 141 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 150 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 156 Fnr:
Kommune: 1929 Gnr: 2 Bnr: 196 Fnr: