Info om jordskiftesak 1910-1864-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ofoten og Sør Troms jordskifterettHåkonsgt. 4Postboks 2969405HARSTAD77588770jharpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1910-1864-0001 Sandstrand øvre, gnr. 514/06/1864

0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
190012 1864KA10071102250134ØSTRE SANDSTRAND INDMARK

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1913 Gnr: 4 Bnr: Fnr: