Info om jordskiftesak 1910-1888-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ofoten og Sør Troms jordskifterettHåkonsgt. 4Postboks 2969405HARSTAD77588770jharpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1910-1888-0001 Kaldfarnes, gnr. 30


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
190266 1888KA10071103010131KALFARNES TORVMYR

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1928 Gnr: 30 Bnr: Fnr: