Info om jordskiftesak 1910-1895-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ofoten og Sør Troms jordskifterettHåkonsgt. 4Postboks 2969405HARSTAD77588770jharpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1910-1895-0004 Grov, gnr. 65


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
190437 1895KA10071103030028GROV HJEMMEUDMARK

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1913 Gnr: 65 Bnr: Fnr: