Info om jordskiftesak 1910-2005-0028

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ofoten og Sør Troms jordskifterettHåkonsgt. 4Postboks 2969405HARSTAD77588770jharpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1910-2005-0028 Helleren m.fl.08/09/200908/09/2009
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 66 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 67 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 68 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 69 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1913 Gnr: 76 Bnr: 29 Fnr: